archívum: 2008 október

Láthatártalan

2008 október 30 Csütörtök


Frederick Sommer: Arizona Landscape

Frederick Sommer: Arizona Landscape (1945)
Sommer fotográfiája ezenkívül itt, ott és amott.


Egy beszélgetésben Frederick Sommert idézi Emmet Gowin, aki szintén fényképezett láthatártalan tájakat:

Azt mondta [ti. Sommer], hogy nemrég, mielőtt a fotográfia színre lépett, a művészet hozzáadó folyamat volt. Aztán jött a fényképészet. Ennek előnye az lett, hogy kimentél és attól függött a sorsod, amit találtál. Ez nagyon más, mint részről részre felépíteni egy képet, összeállítani a kompozíciót. Egy fényképen minden számít. [...] A fotó úgy képes szintetizálni azt, ami a kamera előtt van, ahogyan mi magunk nem tudnánk. E szintézis szépsége az, hogy nem más, mint újbóli bevezetés a valóságba. [...] “Ami fontos”, mondta, “a megfeszített figyelem minősége, és az, hogy inkább elfogadásra használjuk, semmint tagadásra.”

[...]

Az ihlet megfoghatatlan, de — alkalmilag — igenis létezik.

[...]

A spiritualitás természetes válasz a természet teljességére, melynek részei vagyunk. Számomra ez egy átérzett viszony a természethez, ahol a nagy egész kis részeként ismerem fel magam. Egyik fiatalkori megérzésem ez volt: ne hozz tudatos döntéseket. Ha Isten akar téged, akkor tudja, hol vagy.


Emmet Gowin: Copper Ore Tailing, Globe, Arizona

Emmet Gowin: Copper Ore Tailing, Globe, Arizona (1988)


Egy másikban pedig:

Lassan felismertem, hogy valóban mi magunk vagyunk a Föld gyermekei. [...] Ami engem olyannyira mozgat, az az, hogy szemtől szembe kerüljek magával a bizonysággal és felfedezzem, hogy a világ sokkal kifinomultabb, sokkal összetettebb, semmint valaha is álmodtam volna. [...] Biztos, hogy itt az áldás és a szépség ideje, és a világ mintha nem fogadná el.

Gowin művei itt, ott, amott, emitt, amott, amottan és emitten. További források itt, egy cikk ott.

vö. David Maisel; Kerekes Gábor: Over Roswell és Fly off.

Használat utáni tér

2008 október 28 Kedd

Egy félig letűnt korszak irodalégköre váratlan többletdimenziót kap Bankó József etűdjében, mely a Kaposvári Egyetem fotószakos hallgatóinak Simplicity = Egyszerűség című helyspecifikus kiállításán tűnt fel a Kortárs Építészeti Központban, egy lebontásra ítélt irodaházban a Szervita tér 8. alatt.

(A nagyobbrészt installációs kiállításról, mely jóval üdítőbb volt, mint a “magas” installművészet átlaga, bőséges dokumentáció található itt. — A kaposvári fotószak blogja, Flickr képtára és tanári kara.)

A képsor kísérőszövege itt (.pdf, 56 KB), Bankó József egyéb fényképei ott.

Bankó József: Réteg, cím nélkül, #01

Bankó József: Réteg, cím nélkül, #01
KÉK projekt (2008)
nagyobb méretben


Bankó József: Réteg, cím nélkül, #02

Bankó József: Réteg, cím nélkül, #02
KÉK projekt (2008)
nagyobb méretben

(more…)

A természet rejtett arca

2008 október 26 Vasárnap


Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja


Ezeknél a műtárgyaknál különösen fontos, hogy tudjuk keletkezésük évszámát, nem csak azért, mert ebből megállapítható, hogy a fotogramot művészi szintre emelő művészek második hullámához tartozott Gyarmathy, hanem főképpen azért, mert ha magunk elé tudjuk idézni az ’50-es évek hazai művészetének alkotásait, rádöbbenhetünk ezen alkotások unikális voltára.

olvasható Gyarmathy Tihamér 1950-60-as évekbeli fotogramjainak kiállítása elé, mely Kecskeméten, a Magyar Fotográfiai Múzeumban látható november 9-ig. Holott a tárlatrendezők egyik mű évszámát (anyagát, méretét stb.) sem írták ki annak ellenére, hogy némelyiken kivehető Gyarmathy kézírásos datálása. Maga az anyag gyönyörű, és valóban a magyar fotóművészet legjobb hagyományvonalát képviseli. Nagy kár, hogy nem jelent meg róla katalógus.

Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja


Az euklideszi geometrián alapuló reneszánsz perspektíva és a kanti szemléleti tér vizuális egyeduralmának megtörésén fáradozó festő Kállai bioromantika elméletére figyelve a “természet rejtett arcát” sem téveszti szem elől. Festészetének kétarcúsága tükrözi ezt a bipolaritást. Az atektonikus, szerves asszociációkat keltő formák nem pusztán a metafizikus szorongás pszichés lenyomatai, hanem a rácsszerkezetbe rendezett, magnetikus erőkkel átjárt spirituális tér ellenpontjai.
(Várkonyi György)

Gyarmathy művészete még itt, ott, amott, emitt, amott és amottan, meg itt.

Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja
A kiállításon függőlegesen szerepelt, de az aláírás elhelyezkedése (balra lent) erre a nézetre utal inkább.


Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja


Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja

Szürkület

2008 október 23 Csütörtök

Alig tudjuk elképzelni, hogy környezetünk színessége mennyire meglepő lenne nagyapáink szemében. A XIX. században a világ szürke volt: a falak, az újságok, a könyvek, ingek, szerszámok a fekete és a fehér között ingadoztak, amely szürkévé olvadt össze, mint a nyomtatott szöveg.

— Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája (Für eine Philosophie der Fotografie (European Photography), 1983), ford. Veress Panka és Sebesi István, Tartóshullám — Belvedere — ELTE BTK, Budapest, 1990, VIII. A fotográfia univerzuma

Mulatságos Flussernek ez a szakasza. Vajon nem inkább Gáspár Csaba Lászlónak van-e igaza, aki szerint “tapasztalati horizontunk [...] állandó szórt fényben mutatja a világot, mert az éjszaka sem egészen éjszaka, és a homály sem egészen homály”? Vagy Moholy-Nagynak, aki így írt:

korunk, különféle tények összjátéka folytán, szinte észrevétlenül tolódott a színtelenség és a szürke árnyalatok felé: a nagyvárosok szürkesége, a fekete-fehér újságok, a fotó és a film felé, egész mai életünk színeket megszüntető tempója felé. A folytonos rohanás, a gyors mozgás minden színt szürkébe olvaszt.

— Moholy-Nagy László: A tárgyias és a tárgy nélküli festészet, in: Festészet fényképészet film, ford. Mándy Stefánia, Corvina, 1987, 13. o. lábjegyzet

Vagy Kepesnek:

A vadul burjánzó, ember formálta környezet rohamosan összezsugorította az emberiség életterét; a levegő és a vizek elszennyeződtek, a fények elhomályosultak, és kifakultak még a színek is.

— Kepes György: A közösségi művészet felé, ford. Horváth Zsolt, in: A közösségi művészet felé: Tanulmányok a kortársi művészet és a modern világ együttműködésének lehetőségeiről, Magvető, Budapest 1978, 96. o.

vö.
2007 március 28 Színben gondolkodó
2007 március 12 Új szín?

Visszapillantó tükrök

2008 október 21 Kedd

A hallgatóknak azt próbálom hangsúlyozni, hogy a fényképészet hosszadalmas döntéshozási folyamat és nem egy egyszeri “döntő pillanatról” szól. [...] Legszívesebben olyasfajta témát fotózok, amely a használat és a történelem sokrétű mintázatát jeleníti meg. [...] Az az érzésem, hogy világérzékelésünk az információs technológia sebes fejlődésének a hatása alatt eltérít minket a történelemtől és a múlttól. Mintha gyorsuló autóból néznénk a valóságot: a felénk száguldó jövő közvetlennek és elevennek tűnik, míg a múlt, mely csak a tükörből szemlélhető, elmosódik és gyorsan elenyészik.

beszélget Andrew Moore (itt is olvasható), aki az emberalakok képbe komponálásában Julius Shulmant tekinti példaképének. Nézegethető még itt, ott, amott, emitt, amottan és emitten.

Andrew Moore: Rotari's Gallery, Peterhof

Andrew Moore: Rotari’s Gallery, Peterhof
Russia 2000-2004

utószó 2009 július 23
Shulman július 15-én meghalt.

Szilárd talajra

2008 október 18 Szombat

Építkezés: pőre funkció és pőre konstrukció, és a föld mindig. Ulrich Hensel itt, ott, amott, emitt, amottan vagy emitten.

Ulrich Hensel

Ulrich Hensel fényképe

A kép otthona

2008 október 16 Csütörtök

Home (2007). Az otthon témáját kívül-belül körbejáró Ingrid Boberg talányos és játékos sorozata a fénykép grafikai lakberendezéséről. Művei még itt.

Ingrid Boberg: Number 24

Ingrid Boberg: Number 24
Home (2007)

Baleset

2008 október 14 Kedd

Új életre támasztott roncsolt gumikerekek Horacio Salinas embedded / series one sorozatának második felében. Az elsőben pedig régészeti lenyomat módjára aszfaltba préselődött tárgyak.

Kilapítva, lepréselve, aszfaltba döngölten, e tárgyak éjszaka felragyogtatják az utcát. Ez a város megtermékenyítője/trágyája.

írja.

Horacio Salinas: Two Gastroliths

Horacio Salinas: Two Gastroliths
embedded / series one

Talált környezetek

2008 október 11 Szombat

A férfiklubok, hallok, szépségszalonok, nappalik és előcsarnokok, melyeket korábban fényképeztem, sokkal közhelyesebbek és hozzáférhetőbbek, mint a lőterek, osztálytermek, fürdők, katonai létesítmények és kiképző-helyiségek, amiket most fotografálok. [...] Kezdetben a talált és a kirakott, a képtelen és a halálosan komoly, az eleven és a tehetetlen közti határokat vizsgáltam [...].

tekint vissza fényképeire Lynne Cohen.

Lynne Cohen

Lynne Cohen: Police range (1990)
No Man’s Land


Majdnem minden, amivel foglalkoztam, beltéri volt, és az a kevés kültéri kép is belsőnek néz ki. Az ég falként működik, s mégis azt érezni, hogy nincs kijárat. De többnyire odabent fotózok. Ez sokkal kevesebb utószerkesztést igényel. Odakint csaknem lehetetlen a dolgok talált tárgy jellegével való ütközés nélkül komponálni, s én inkább tartózkodok az effajta beavatkozástól. Ám ha úgy gondol a munkámra – ahogyan gyakran én –, mint egyfajta installációs művészetre, akkor a belső és külső közti elválasztás már kevésbé éles.

[...]

A bútor elhelyezkedése alapján kristálytiszta, hogy ki az úr. Vonalat húz közéjük és közénk. De nemcsak a bútorok elrendezéséről van szó. A díványok és a székek embereknek látszanak, és sok minden más utal az emberi testre: bábuk, diagramok, körvonalak. Emellett gyakran ott van valami kísérteties emberi jelenlét, egy épp abbahagyott vagy majd kezdődő tevékenység jele.

[...]

Vonzódom a vizuális és eszmei ellentmondásokhoz és csalódásokhoz. Elbűvölnek azok a határok, amelyek inkább fogalmi, semmint valós jellegűek, a kétértelmű üzenetek, az értelmetlen dolgok, a hibás logika.

[...]

Valaki azt mondta a fotóimra, hogy “hasonmások egy virtuális múzeumból”. De amennyire hasonmások, ugyanannyira dokumentumok is. Mindkettők és egyik sem. [...] a fotográfiára váltással [a szobrászatról és a sokszorosított grafikáról] úgy gondoltam, olyan művészetet csinálhatnék, amelyben nincs benne a művész keze, olyan művészetet, amely mintha titokzatosan megjelent volna. [...] A felfoghatatlanságig jelentésgazdagnak találtam a mindennapi élet banalitását. Az emberi lak- és munkahelyek mulandóságainak mániákus rendjük vagy rendetlenségük van. Első felvételeimtől kezdve azt éreztem, hogy a világ nem lehet ilyen. Mintha tele lett volna kész műalkotásokkal. Mondhatni olybá tűnt, hogy readymade-eket fényképezek.


Lynne Cohen

Lynne Cohen: Laboratory (2000)


Sokáig csak fekete-fehérben fotózott. Feleslegesnek tartotta a színt, mert a tapasztalat világos kulcsokat ad sok anyag és tárgy színéhez. De aztán:

A fekete-fehér mellett az indított színesben dolgozni, hogy érdekelni kezdett, ahogyan a színes film tévesen rögzíti a színeket. Miután megszabadultam a színhelyesség eszményétől, hozzáfogtam, hogy kiaknázzam, hogyan forgatja fel a színes film a világban levő dolgoknak tulajdonított lélektani jelentőséget. Most pedig különösen az izgat, hogy a színes képek mintha sokkal messzebbről mutatnák ugyanazt, pedig az objektív és a készülék ugyanaz. A szín távolító eszközként hat, s a képek mintha kilométeres messzeségből készültek volna. Nem tudom megmagyarázni.

Művei még itt, ott, amott, emitt, emitten, amottan vagy itt nézegethetők.

Az idő tolvaja

2008 október 9 Csütörtök

Relics és Focal points: az egyszerűség magasiskolája Brad Temkin, “az idő tolvaja” (Brendan Kennelly) fotográfiájában. Művei még itt, ott, amott és emitt. Beszélgetés vele itt (.mp4, 15,5 MB).

Brad Temkin: Untitled II

Brad Temkin: Untitled II (2006)
Focal points

Védett nyíltság

2008 október 7 Kedd

Szétnyíló terek, megnyitott irányok és mégis zugokba visszahúzódó térségek Craig J Barber fényképein, melyek lyukkamerával (és platinum nagyítással) készülnek. Művei még itt, ott, amott és emitt.

Craig J Barber: Voices

Craig J Barber: Voices
Sites Unseen: Rural America

Bátorság az egészhez

2008 október 6 Hétfő

a fénykép, mint önálló művészeti nyelv ugyanolyan grafikai szabadsággal bír, mint a festészet.

írja Orosz Márton Kepes György fényképei elé, melyek már csak pár napig láthatók a Vintage Galériában.

Kepes György: Optical Deformation

Kepes György: Torzulások / Deformations (1969)


Valóban különleges bátorság kell ahhoz, hogy ma szembenézzünk a megsemmisült táj furcsaságaival, a városok mind közönségesebb arcával, az ipari tájak mechanikus ritmusaival, amelyek annyira távol állnak szívverésünktől, vágyainktól és reményeinktől. Bátorság kell ahhoz is, hogy szembenézzünk a kozmológiai rendszerek hallatlan kitágulásával, az ultramikroszkopikustól a szuperasztronomikusig. De a legnagyobb bátorság ahhoz kell, hogy mindezt egésznek tekintsük.

— Kepes György: Bevezetés A vizuális művészet ma c. gyűjteményhez, ford. Szörényi Katalin, in: A közösségi művészet felé: Tanulmányok a kortársi művészet és a modern világ együttműködésének lehetőségeiről, Magvető, Budapest 1978, 45-46. o.

Művei még itt vagy ott. — Egy részlet A világ új képe a művészetben és a tudományban című kötetéből (The New Landscape in Art and Science, 1956; magyarul: ford. Széphelyi F. György, Corvina, 1979).

Kepes hagyatéka 2011-ben a tervek szerint állandó helyet kap Egerben, a Líceumban.

Nemzetközi Kepes Társaság.

Kepes András rövid visszaemlékezése.

Filmből fotó

2008 október 2 Csütörtök

Valószínűleg ritkaság, hogy a fotográfiai származású mozgóképben vele egyenrangú állóképek egész sorozata rejtőzzön avagy teljesedjen ki. Ilyen film Yasujiro Ozu Ukigusa (Floating weeds — kb. Sodródó gyomok) című műve, melyet Kazuo Miyagawa fényképezett. Ozu saját korábbi, 1934-es alkotását rendezte meg újra 1959-ben, immár színesben.

Ozu: Ukigusa 0:10:43

0:10:43


Sokszoros mélységben tagolt, felejthetetlen fényforrásokkal és színkészlettel jelenetezett sötét kompozíciók. A képszervező örökségként kezelt japán architektúra, valamint a mindig mozdulatlan és következetesen alacsony kameraállás találkozása önértékű kiállítást érdemelne.

(more…)

Párhuzamos képalkotás

2008 október 1 Szerda

Váli Dezső fényképei láthatók október 5-ig a Godot Galériában. Egyfelől egy festészet melléktermékei, de egyszersmind a fotó iránti, több — részben professzionális — hullámot látott mély érdeklődés eredményei. Párhuzamos képalkotás. Műtermi és lefelé látó utcai felvételek, valamint néhány tájkép alkotja a Baki Péter elvégezte válogatás gerincét, és ezek tényleg szépek fizikai valójukban, együtt. Az anyag F. napló címen albumban is megjelent.

Váli Dezső: Műteremablak elfedve

Váli Dezső: Műteremablak elfedve — F/80/04 (1980)
nagyobb méret


Váli nem fotográfus, de egész eddigi életében fényképező alkalmatosságok voltak a kezeügyében; maga is épített hatalmas lemezes fényképezőgépet, volt duplakihúzatú Voigtländer-szerelme és saját profi fotó-laborja, még az új, digitális technikát is azonnal kezéhez idomította, nem törődve az “analóg tábor” gyakori megvető, fölényes mosolyával. Mondhatjuk: Válinak mindennapi kenyere (inkább vajaskiflije!) a fotografálás. [...] Valakinek minden fénykép érdekes. Beláthatatlan kincs születik nap mint nap a világban. Hívhatjuk persze szemétnek is. Világ szinte már nincs is, csak kép-milliárdok vannak. Mítoszok születnek, gyártjuk magánmítoszainkat milliószám. A kérdés inkább az: válogatunk-e, és ha igen, hogyan? [...] Válinak a képekhez fűzött kommentárjából – ha másból nem – kiderül, hogy mindennek, a legutolsó kis csipesznek is pontos, sokszor átgondolt helye van, a véletlen is csak alapos megfontolás eredményeképpen kaphat helyet ebben a rendszerben, kiváló példa rá a padlón eltűrt, mit eltűrt, a padlón akart szemét. Óhatatlanul felmerül a nézőben, milyen rend az, amiben nincs helye, vagy pontosan kijelölt helye van a véletlennek, urambocsá’ a rendetlenségnek. [...] Nem mehetünk el szó nélkül a szellőztetések alkalmával készült utcaképek mellett sem: a Havas járda, a műteremből, vagy a Kertépítés alattunk különös rajza a legszebb absztrakt hagyományokat juttatja eszünkbe.

írja Szüts Miklós.

Rövidfilm a megnyitóról.