Bátorság az egészhez

a fénykép, mint önálló művészeti nyelv ugyanolyan grafikai szabadsággal bír, mint a festészet.

írja Orosz Márton Kepes György fényképei elé, melyek már csak pár napig láthatók a Vintage Galériában.

Kepes György: Optical Deformation

Kepes György: Torzulások / Deformations (1969)


Valóban különleges bátorság kell ahhoz, hogy ma szembenézzünk a megsemmisült táj furcsaságaival, a városok mind közönségesebb arcával, az ipari tájak mechanikus ritmusaival, amelyek annyira távol állnak szívverésünktől, vágyainktól és reményeinktől. Bátorság kell ahhoz is, hogy szembenézzünk a kozmológiai rendszerek hallatlan kitágulásával, az ultramikroszkopikustól a szuperasztronomikusig. De a legnagyobb bátorság ahhoz kell, hogy mindezt egésznek tekintsük.

— Kepes György: Bevezetés A vizuális művészet ma c. gyűjteményhez, ford. Szörényi Katalin, in: A közösségi művészet felé: Tanulmányok a kortársi művészet és a modern világ együttműködésének lehetőségeiről, Magvető, Budapest 1978, 45-46. o.

Művei még itt vagy ott. — Egy részlet A világ új képe a művészetben és a tudományban című kötetéből (The New Landscape in Art and Science, 1956; magyarul: ford. Széphelyi F. György, Corvina, 1979).

Kepes hagyatéka 2011-ben a tervek szerint állandó helyet kap Egerben, a Líceumban.

Nemzetközi Kepes Társaság.

Kepes András rövid visszaemlékezése.

nem lehet hozzászólni