A természet rejtett arca


Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja


Ezeknél a műtárgyaknál különösen fontos, hogy tudjuk keletkezésük évszámát, nem csak azért, mert ebből megállapítható, hogy a fotogramot művészi szintre emelő művészek második hullámához tartozott Gyarmathy, hanem főképpen azért, mert ha magunk elé tudjuk idézni az ’50-es évek hazai művészetének alkotásait, rádöbbenhetünk ezen alkotások unikális voltára.

olvasható Gyarmathy Tihamér 1950-60-as évekbeli fotogramjainak kiállítása elé, mely Kecskeméten, a Magyar Fotográfiai Múzeumban látható november 9-ig. Holott a tárlatrendezők egyik mű évszámát (anyagát, méretét stb.) sem írták ki annak ellenére, hogy némelyiken kivehető Gyarmathy kézírásos datálása. Maga az anyag gyönyörű, és valóban a magyar fotóművészet legjobb hagyományvonalát képviseli. Nagy kár, hogy nem jelent meg róla katalógus.

Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja


Az euklideszi geometrián alapuló reneszánsz perspektíva és a kanti szemléleti tér vizuális egyeduralmának megtörésén fáradozó festő Kállai bioromantika elméletére figyelve a “természet rejtett arcát” sem téveszti szem elől. Festészetének kétarcúsága tükrözi ezt a bipolaritást. Az atektonikus, szerves asszociációkat keltő formák nem pusztán a metafizikus szorongás pszichés lenyomatai, hanem a rácsszerkezetbe rendezett, magnetikus erőkkel átjárt spirituális tér ellenpontjai.
(Várkonyi György)

Gyarmathy művészete még itt, ott, amott, emitt, amott és amottan, meg itt.

Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja
A kiállításon függőlegesen szerepelt, de az aláírás elhelyezkedése (balra lent) erre a nézetre utal inkább.


Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja


Gyarmathy Tihamér: fotogram

Gyarmathy Tihamér fotogramja

nem lehet hozzászólni