archívum: 2006 május

Így építünk mi

2006 május 31 Szerda

A horvátországi házbontásban a következmények nélküliség hazai civilizációjának sikertelen exportja volt a legszórakoztatóbb.

“Magyaro[r]szágon ez úgy megy, hogy a jegyző kijön, megbüntet, majd megadja az engedélyt” — jelentette ki a tengerparttól alig tizenöt méterre fekvő ház tulajdonosa. [...] “Nem értem, miért nem lehetett máshogy megoldani, Magyarországon kijött volna a jegyzőnéni és kiszabott volna valami bírságot” — összegzi a magyar és a horvát építészeti hatóságok közti különbséget.

Vízparti építkezésben különösen jók vagyunk, szentigaz. Bizonyíték rá az ingatlanszektor által a “világ legjobb kulturális épületének” minősített művészetek palotája, mely igazán kaphatta volna megosztva a díjat a mellette ragyogó nemzeti színházzal (a kisbetűs írásmód magyarázatát ld. itt). Igaz, hogy egyik a másiknak a farát nézi, de akkor is. Mindkettő előrángat egy-egy korstílust, melyekben erősek vagyunk, a szennyház az eklektikát, a műpalota a sztalin-barokkot, és feldíszíti a maga kurzusához illő posztizével: a szennyház az organikussal, a műpalota meg valamiféle médiaépítészettel. Várni kellett a népi—urbánus különbékére, de megérte. A legek terén szintén szoros a kapcsolat; a szennyház előtt hullámsírban fürdő nemzetiszínházinstalláció a legtragikomikusabb pátoszgiccs, a műpalota esti fényorgiája a legsilányabb parasztvakítás széles e vidéken. Ilyesmire nem osztanak díjat?

Műpalotánk egyébként olyan magyar világnagyságok nyomdokába lép, mint a “Mammut Centre” (2003) vagy a WestEnd City Center (2001). Jó társaság.

Feltételezésem szerint az említett stilisztikai bravúr mellett a következő érdemek játszhattak közre a kitüntetésben:
— a megalománia, “a méret a lényeg” szellemében a szomszéd épületekre tromfolás régesrégi arroganciája;
— az arányérzéket hírből sem ismerő tömeg- és formaalkotás eredménye: egy monumentálisan elszabott szarkofág;
— drága és minőségi, drágának és/vagy minőséginek látszó, valamint látványosan silány anyagok fesztelen társítása;
— a színtani ismeretek, netán elgondolások teljes hiánya;
— a klasszikusnak és trendinek vélt stíluselemek és utalások korlátolt, első pillanattól kezdve válóperes kényszerházassága;
— nyomasztóan kiismerhetetlen, rosszul információszervezett és a zűrzavaros anyaghasználat miatt fokozottan kaotikus belső tér;
— iszonyatos belmagasságok, idomtalanul ki-betüremkedő tömegek, öncélúan használt ferde síkok, hirtelen beszűkülő és nyomasztóan alacsony, sötét folyosók és lépcsőházak, sehova sem vezető, bizonytalanságot keltő holtterek gondatlan aritmiája;
— a “mindegy, hogy milyen, az a lényeg, hogy kié” elv sokadik pazar illusztrációja;
— a téveteg tájolással és sok négyzetkilométeres távlat tönkretételével az Intercontinentalt is felülmúló, hosszú távon ható vizuális környezetszennyezés és urbanisztikai tályog.

Nemsokára azt álmodom majd, hogy két jegyzőnéni vagyok. Kimegyünk a Lágymányosi-híd pesti tövéhez és kiadjuk a bontási parancsot az ott éktelenkedő borzalmakra. Aztán lesétálunk az alig tizenöt méterre csobogó Dunához búvárkodni. Csípi a szemünket, sós, vagy mi?, de lelátunk a fenekéig.

Üveglépcső

2006 május 30 Kedd

Üveglépcső.

Sugimoto A történelem történelme című könyvéből, melyhez hozzáfűzi:

Kortárs művészet és régi művészet, mint olaj és víz: látszólag ellentétes pólusok. Mégis immár nagyon hosszú ideje úgy találom, hogy kimondhatatlanul egymásba olvadnak, inkább úgy, miként víz és lég.

Ez történik Sugimoto tengerfotóin. Például: egy, kettő, három, négy.

Fénylépcső.

Ábrándok az anyagról: álomszövés két változatban

2006 május 28 Vasárnap

Issey Miyake és Dai Fujiwara régi álmot szőtt meg 1997-ben, amikor A-POC (’ruhadarab’) néven kifejlesztették és bemutatták a varrás nélküli szövetet, mely 2000 óta van kereskedelmi forgalomban.

Tudjuk, hogy a simaság örök időtől fogva a tökély attribútuma, mivel az ellentéte technikai műveletről, az összeszerelés emberi munkájáról árulkodik: Krisztus köntösén se volt varrás, ahogyan a tudományos-fantasztikus irodalom űrhajója is egy darabból való, híján minden szegecselésnek.

— Roland Barthes: Mitológiák, ford. Ádám Péter, Európa, Budapest 1983, 128.o.

Az ábránd ereje a vulgáris szépségérzetben is nyilvánvaló: ugyanezért minősül automatikusan tökéletesnek például a nagy méretű üveg- és vízfelszín, a minimalista design vagy épp a lebarnult bőr. Textus és kontextus Krisztus ruhájából (János 19,23-24) metonimikusan kiterjedő sokágú összefüggései híján azonban mindez a felületbe költözik. A “Természet diadalmas simasága” (Barthes, uo. 145. o.) felszínes ingerré silányulva ellaposítja a tökély utáni vágy dimenzióit.

A varrástalan szövet persze új irányokba vezette Miyakét: idén ősszel például Fujiwarával kifordítható farmert, Ron Araddal együttműködve pedig — a Fodorszék (Ripple Chair) koncepcióját továbbdolgozva — valamilyen ruha-bútort vagy ruha-tárgyat terveznek bemutatni. Ezt majd meglátjuk. Addig van mit ámulni a 2006 tavaszi-nyári férfi Miyake-kollekció microsite-ján, a weboldalt régóta gondozó francia Incandescence munkáján. A Flash animációban lassan szétfolyó fekete vagy szürreálisan fehér tuscseppek és tintapacák, melyek egyszerre ellenpontozzák a drága ruhavilágot és mindenfajta webes “használhatóság” jöttment törvényét, páratlanul gyönyörűek.

Azután láthatatlanság. Egy másik álom az anyagról, mely állítólag közel van a megvalósuláshoz.

Kutatók azt állítják, hogy új anyagok, melyek képesek megváltoztatni a fény és másféle sugárzások útját egy tárgy körül, talán a tárgyak láthatatlanságát is lehetővé teszik.
Két egymástól független kutatócsoport jelentkezett elméletekkel a “metaanyagok” használatáról, melyek beburkolják a tárgyat és elrejtik a látható fény, az infravörös fény, a mikrohullámok és talán a lokátorsugarak elől.

[...]

“Képzelje el azt a helyzetet, hogy egy közeg a benne levő lyuk körül vezeti a fényt” [...]. A fénysugarak végül úgy jutnak a tárgy mögé, mintha egyenesen haladtak volna. “A lyukba tett tárgy rejtve maradna a látás elől.”

[...]

A metaanyagok olyan összetett szerkezetek, amelyek szándékosan különböznek mindentől, ami a természetben található. [...] “Gondolja el a teret úgy, mint szövött ruhát [...]. Képzelje el, hogy egy hegyes tárggyal a szálak közé hatolva anélkül csinál lyukat a ruhában, hogy eltépné a szálakat.” A fény, a mikro- vagy radarhullámok keresztülutaznának a ruhaszálakon, a tárgy érintése nélkül kilyukadva mögötte.

[...]

Aki ilyen köpönyeget akarna készíteni, annak választania kellene, milyen fajta sugárzás elől akar láthatatlan maradni — így Schurig. A láthatatlanság mindkét irányban működne; a látható fényspektrum elől rejtőző személynek infravörös, radar- vagy mikrohullámokat kellene használnia, hogy kilásson — mondta.

E kutatásokat közvetve az amerikai hadügy pénzeli.

Megjelent: kerámiabútorok átmeneti zónája

2006 május 25 Csütörtök

Átmeneti zóna címmel nemrég kitűnő bemutatás jelent meg Júlia Rudas fürdőbe épített kerámiabútorairól a Magyar Építőművészet legújabb számában. Haba Péter rendkívül érzékeny és értő elemzése talán az eddigi legértékesebb publikáció erről a rendszerről. Ez azért is fontos, mert a nagyon szűk szakmai elismeréseken kívül — finoman szólva — nem problémátlan az egyébként Magyar Formatervezési Díjat nyert munka marketingje. Kiemelek néhány részletet.

A kerámiaművészet e speciális [ti. építészeti] szegmense terén [...] azóta [ti. a XX. század eleje óta Magyarországon] szinte semmi sem történt, csak olyan, egymástól mind térben, mind időben teljesen elszigetelt kísérletekkel találkozunk, melyek a műfaj megújítását, vagy csak puszta feltámasztását célozták. Így lehetséges, hogy az építészeti kerámia hallatán még mindig a száz-százhúsz évvel ezelőtti virágzás emlékei jutnak eszünkbe, s szinte reflex-szerűen azt tartjuk követendő tradíciónak.

Ebből a szempontból is figyelemre méltóak Néma Júlia Rudas-fürdőbeli kerámiabútorai. Ezek ugyanis olyan tervezői szemléletet tükröznek, mely a kerámiához mint anyaghoz kapcsolódó építészeti hagyományokat egészen újszerűen értelmezi [...]: a dekoratív szerep helyett az anyagban rejlő funkcionalitást tárta fel.

— Haba Péter: Átmeneti zóna: A Rudas fürdő kerámiabútorairól, Magyar Építőművészet 2006/2, 16-18. o.


Átmeneti zóna


A képekkel teljes cikk itt letölthető (.pdf, 244 KB), rendelkezésre bocsátását köszönjük a szerzőnek és a folyóiratnak. Ugyanott (1. o.) a főszerkesztő, Szegő György előszava szintén elismerő összefoglalót ad:

A Rudas Fürdő rekonstrukciójában Néma Júlia is olyan szellemben teremtett újat, amelyben — természetesen, de eddig kevéssé általános módon — a történeti épített környezet nem kerül zárójelbe vagy másodvonalba, hanem a régi és új részek organikus egységet alkot[nak], az időkülönbség vizuális feszültsége kompozíciós témát kínál.

További személyes öröm, hogy ugyanezen folyóiratszám első cikke Páll Anikó és Czigány Tamás (Czita Építésziroda) egyik legutóbbi munkáját méltatja, egy új élettel megkínált mosonmagyaróvári műemlékházat. Például így:

Jó lenne itt lakni.

Na és az milyen szép, hogy — még mindig ugyanitt — egy Arszenyij Tarkovszkij-vers köszön be, a Paul Klee című modern ekphrasis (Baka István fordítása):

[...]
De nem alkotott a ceruzája
A világról igazolványképet,
[...]
Azt akarta, hogy vonalak, foltok,
Mint a tücskök júliusi éjen,
Érthetően szóljanak, megoldott
Nyelvvel [...]

Végül egy kapcsolódó felfedezés. A Magyar Építőművészet CD-ROM-on kiadott Fotótárának egy része online is elérhető, ahol az 1960-70-es évek hazai építészeti fotóiból található válogatás. A fehérvári Alba Regia Szálló (ép.: Skoda Lajos), a szentesi Alkatrészgyár (ép.: Arnóth Lajos, fotó: Vörösmarty Kálmán), a Borsodi Ércelőkészítő (ép.: Bánszky Tamás, fotó: Horváth László), a budapesti Cementüzem (ép.: Böjthe Tamás) és a dombóvári Kórház (ép.: Köves Emil) felvételei a korszakon messze túlmutatóan gyönyörűek.

Lebegés két változatban

2006 május 25 Csütörtök

Álmok a repülésről. Jan von Holleben beállított felvételei. Vagyis fektetett. Vagyis lebegő. Ritkán látni ennyire egyszerű ötletet, friss és bölcs humort ilyen fesztelenül mosolygós megfogalmazásban. (Az is vicces, hogy a többi munkája mennyire érdektelen.) Profi fotós, mégis egy amatőr játékszernek számító kisgépet használ, mint mondja:

Számomra nem a technikában rejlik a fényképészet varázsa. Az egy mesterség. A mágikus képek máshonnan jönnek. [...] Szerintem túl kevés a játékos, és túl sok az agyonagyalt stúdiófotográfia.

Ld. még itt, ott vagy amott.

Jan von Holleben: The Astronauts

Jan von Holleben: The Astronauts
Dreams of Flying


Egyenértékek (1925-1931). Alfred Stieglitz klasszikus rácsodálkozása a felhők egyszerre amorf és plasztikus alaktanára, ahol az árnyék is fényből van.

Alfred Stieglitz: Equivalent (1926)

Alfred Stieglitz: Equivalent (1926)
Equivalents

Hány út hova

2006 május 24 Szerda

10 út: a nap tippje a Creoleról.

A Getty Images felkért öt neves tervezőt, hogy készítsenek két-két, összesen tíz interaktív élményt a képek kommunikációs mindenhatóságáról. Persze a készfotó-áruház saját anyagának felhasználásával. Nálam Andries Odendaal, alias sumona a nyertes, mindkét munkája csecsebecse játék.

fény
Legalapvetőbb szinten a fotó: fény. Egy sokdimenziós világot felderítve meglátod, hogyan határozza meg a fény — vagy a hiánya — a hangulatot, az érzelmet és a drámai ellenpontot egy képen belül.

információ
A fotográfia tele van információval, tartalmától kezdve vizuális alkotóelemeiig. Válassz egy képpontot és merülj el benne, vég nélküli láncolatban kapcsolódva egyik ötlettől a másikhoz.

Vagyis kétfelé indul. Kifelé, a szimultán sokszorozódáson keresztül valamilyen holisztikus önkép és önálló jogú képszótár irányába. És befelé, a sekély pontot, e csekély információt anyaggá bontva, hogy e “maghasadással” létrehozza a korlátlan mélységű nagyfelbontást: a digitális kép őstípusát.

Aztán ott van a tér, az örökké felépülő és lebomló szobák sorozatán át vezető háromdimenziós utazás, a felkapott Barbarian Group bravúros kísérlete.

Ami visszavezet a sokság újrakeverésében lelt élvezet mint a fotócsömörre adható egyik reprezentatív válasz körüli kétségekhez. Hogy ez a pazar térélmény felszabadítja-e vagy csak gerjeszti a klausztrofóbiát. Hogy a pixel virtuális túloldalán vajon nem a torzképek valóságos félhomálya fogad-e, ahol a pörgés és a szédület émelygés és hányinger, az alkotás pótcselekvés és társas függőség, a kölcsönhatás pedig rejtett irányítás. Lehet-e több önmagánál, mint reméli és ígéri, a végtelen puszta — vagy leleményes képletekkel előállított — összege?

Tájjelleg Budakeszin

2006 május 23 Kedd

Czigány Enikő néhány remek tájrajza — például ez és a gyönyörű Itt és most — is látható a Budakeszi rajzol című grafikai kiállításon, melyről még Keresztes Dóra, Makhult Gabriella, Orosz István és Nagy István nevét emelném ki. Érdemes betérni. A helyi művészek kis szemléje június 1-ig látható az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő u. 108.), melynek épületét ezúton ajánlanám a vidékiművház-rajongók figyelmébe.

Folyékonyság két változatban

2006 május 22 Hétfő

Folyékony szobrászat: Martin Waugh fizikus cseppek méretét, becsapódási sebességét, helyzetét, színét és a folyadék felületi feszültségét stb. variálva készít fotókat, azaz “vízszobrokat”, melyeken a folyadék látványosan üveggé változik. Kétségkívül giccshatár, de azért több, mint puszta ügyesség és érdekesség.

Rob Gonsalves Escher nyomdokaiba lép, amikor grafikáin nyomtalanul összevarr két, egymástól tulajdonképpen független jelenetet, méretarányt vagy perspektívát. Szintén giccshatár, de talán hajszálnyival több, mint puszta ügyesség és érdekesség.

Húsz év múltán

2006 május 19 Péntek

Kis kitekintés Csernobil emlékére. Először multimédia.

Sugárzó helyek — egy különleges requiem. Néhány művész 2005 októberében behatolt a legerősebben sugárfertőzött városba, hogy arcokat graffitizzenek az elnéptelenedett falakra. (Ez egyszersmind Creole.eu tipp, mert webes szempontból érdekes a site.)

Csernobil öröksége. Paul Fusco dokumentumsorozata a Magnum képügynökség részéről. (Itt is látható.)

Nukleáris rémálmok. Robert Knoth fotói az évfordulóra.

Aztán szöveg.

A Stalkerben Tarkovszkij megjósolta Csernobilt. Stas Tyrkin cikke szerencsére nem elsősorban valami obskúrus jövőlátást akar bizonyítani, hanem sok hitelesnek tűnő emléket közöl a film létrejöttéről és közreműködőiről. Egyébként ami prófétikus, az az; kommersz jóslatkonjunktúra ide vagy oda.

A Stalker című filmben a Zóna eredetének egyik magyarázata egy üzemzavar volt a negyedik tömbben. Hat év múlva felrobbant a csernobili erőmű negyedik energiablokkja. [...] Oroszországtól eltérően Nyugaton rendszeres tanulmányozás tárgya a film prófétikus aspektusa.

Pioneer Project. Egy robot, melynek fel kellett volna derítenie az erőművet.

Szarkofág projekt. A betonköpenyről.

Greenpeace közlemény az évfordulón (április 26).

“Csöndes szívem, többé nem ég”
— Vajda János: Húsz év múlva

kiegészítés 2009 április 26
Megemlékezés és filmek: Mert Csernobil jelentése Fekete Üröm.

Portrésorozat ötlete átadó

2006 május 19 Péntek

Hányszor csönget be az emberhez mindenféle szerzet az anyagi és szellemi bóvlijával házalva, a leggyanúsabb étkészletektől a beteges vallási eszmékig. Ha érdekelne a portréfotózás — nem érdekel —, annak fejében engedném, hogy végigmondják a mondókájukat, hogy lefényképezhetem őket. Szép kis gyűjtemény jönne össze a leghomályosabb indítékokat leplező és leleplező tekintetekből, amint a célszemély válla felett vagy mellett megpróbálnak bekukucskálni a lakásába. Ehelyett a ziccerek kimaradnak, gyorsan csukódik az ajtó. Valaki viszont csinálja már meg, ha ugyan nem készült még ilyen.

Üvegházak

2006 május 18 Csütörtök

Téli erdő. Lábakon álló üvegfalú házikó a fakoronák magasságában. Álmokban találkozik az ember ilyen képekkel, amilyet Joseph Kosinski rendező 2006-os referenciafilmjében látni.

Ez az üresen álló üvegház viszont zaklatott, üldözéses rémálomba illene. Csakhogy ez létezik. Csakúgy, mint az a használaton kívüli kísértetmonstrum, mely néhány éve végleg tönkretette a pesti Kálvin teret.

Csodálatos magyarázat

2006 május 18 Csütörtök

Úristen, de gyönyörű: Victor Schrager színes fotográfiája, a Kompozíció mint magyarázat. Ld. még itt vagy ott.

Victor Schrager: Untitled, #35 (2003)

Victor Schrager: Untitled, #35 (2003)
Composition as Explanation


A kitűnő Edwynn Houk Galériából feltétlen figyelmet érdemelnek továbbá

Lynn Davis jegesvizes tájai és épületei,
Laura Letinsky gyász és melankólia csendéletei
[— róla később bővebben itt —]
és Sandi Fellman árnyékélővilága (saját weboldala).


Lynn Davis: Iceberg V, Disko Bay, Greenland (2004)

Lynn Davis: Iceberg V, Disko Bay, Greenland (2004)
Water (2005)


Sandi Fellman: Insect #1, 0007FLS9 (2000)

Sandi Fellman: Insect #1, 0007FLS9 (2000)
Sometimes with Shadows

Képcsömör?

2006 május 15 Hétfő

Távolról sem mindenben értek egyet, de több megfigyelése találó, megfogalmazása pedig elég éles ahhoz, hogy. További kommentár nélkül kivonatolom Sebastian Smee vitacikkét (letölthető: .pdf, 72 KB).

A fotográfia mint művészeti forma hanyatlóban van. [...] A fényképezés immár semmi egyéb, mint még egy képalkotási mód. Annyira könnyű kitermelni ezeket a képeket, hogy kultúránk elérte a túltelítettségi pontot. [...] Valóban bámulatos, mi vált hirtelen lehetségessé, de a csoda nagyrészt technikai jellegű. Művészeti vonatkozásban elveszett valami mélységes. [...] Így a fotográfia nehezen kivívott győzelme — több mint egy évszázad alatti fokozatos elfogadtatása művészeti formaként — pyrrhosi volt. A médium különleges képességei, melyeket bár leírtak, de igazán sohasem határoztak meg 150 év agyafúrt gyakorlói és kritikusai, már nem tűnnek annyira speciálisnak. Ehelyett tolakodóvá, simulékonnyá és triviálissá vált a fényképészet.

[...]

Egyre kevesebb magazin és napilap veszi a fáradságot, hogy komoly fotóriportot közöljön. Ennek sokféle oka van a részvét kifáradásától a vetélytársak televízió és film felé fordulásán keresztül a dokumentatív fotográfia természetének tapintható gyengeségeiig. Ellenhatásként a fotóújságírás legjobbjai közül néhányan kioldalaztak egy általuk korábban megvetett kulturális színtér, a művészet világa felé. Jelentős dokumentarista fotósok, mint a brazil Sebastiao Salgado, hirdetik, milyen mélyen lenézik a művészvilágot. Műveiknek azonban közönséget akarnak, s ezt galériákban és múzeumokban kapják meg. E visszás kontextus sajnálatos módon csak növelte a nagy fotóújságírók bizonytalanságát. Művészeti galériákban kiállított műveik általában közönségsikert aratnak, kritikai elismerést azonban ritkán. Erkölcsileg nyomatékosított tárgyilagos igazságra bejelentett igényüket kétségbe vonták a kritikusok és a képfilozófusok.

[...]

[K]iderült, hogy egy nagyszerű fénykép elkészítéséhez nem is kell olyan nagy művészi tudás. Az, hogy érdekes, a médium természetében rejlett [...]. A kezdeti érdekesség elkerülhetetlenül ellaposodik és a szürrealizmus bágyadt alaprétege a banalitás mázává változik.

[...]

Nem mintha a fotográfusok nem merültek volna el kezdettől fogva a mesterkedésben és a manipulációban. [...] De ma az egész összefüggés megváltozik: úgy tűnik, a csinálmány-rétegek végeérhetetlenek, és megtört a fényképészetet a valóssal összekötő szál. Vagy mégsem egészen. Vannak fotográfusok, akik még mindig nagy művészetet hoznak létre. [...] Ők valami lélegzetelállítót hoznak ki a fénykép fizikai jelenléte és a múlt közötti feszültségből, melynek a nyoma.

Példaként Sally Mann-t (néhány tájképe; Deep South sorozata; ld. még itt) és Adam Fuss-t említi a cikkíró, akiknek a munkái tényleg gyönyörűek.

Sally Mann: Untitled (1998)

Sally Mann: Untitled (1998)
Deep South #11

Üldöztetések ideje

2006 május 14 Vasárnap

Szilágyi Lenke beszélget.

Múltkor bementem Budapesten egy házba, amelyet érdekesnek tartok, meg akartam nézni, hogy milyen állapotban van. Alig bírtam bejutni, aztán megkergettek. Ez egy elegánsnak mondott városrészben történt, de a VIII. kerületben is ugyanez tapasztalható. [...] Nem tudom, miért kell velem rondán beszélni, amikor még semmit nem is csináltam. [...] nehezen viselem már el a magyar embereket.

— Foto Mozaik 2006/5. 40-43. o.

Különös ellentmondás, hogy amikor mindenkinek a nyakában lóg meg a zsebében lapul egy ultrakompakt digitális vagy egy kamerás mobil, melyeknek reklámjai hisztérikusan ösztökélnek, hogy “örökíts” meg mindent, ami belefér, éppen akkor vált ennyire általánossá a fényképezéssel szembeni nyers ellenszenv. Diana halála óta betegesen népszerű érzemény a “paparazzók” gyűlölete, holott ugyanez a tömeg zabálja a lesipuskások zsákmányait a bulvárlapok oldalain. Pedig pontosan tudható, miről szól ez a tevékenység. Kiss-Kuntler Árpád fotóriporter (néhány gyönyörű képe: ZOOM Magazin 02, 2005 február-március, 155. o.) meséli, hogy egy pályatársánál akkor telt be a pohár, amikor:

Azt kívánták tőle, hogy három napig kuporogjon egy ház előtt a bokorban, hátha elcsípi az egyik sztárt, aki terhes, és talán le lehet fényképezni, ahogy a barátjával kilép a kapun.

— Foto Mozaik 2006/4. 7. o.

A fotózás elleni agresszió másfelől állami támogatást kap 9/11 óta. Nem tudom, mi lett annak az elképzelésnek a sorsa Londonban, hogy biztonsági okból ne lehessen fényképezni a Temze hídjait, de nem kevésbé rémisztő az a törvényjavaslat az egyik amerikai államban, mely szerint

akár 18 hónap börtönnel büntethető bűn erőművet, hulladékfeldolgozót, szennyvíz-elvezetőt, vízművet, ivóvízszolgáltatást, nukleáris vagy gyúlékony folyadékot tároló létesítményt vagy bármely repülőteret az állam területén fotózni, videóra venni, illetve más módon hosszabb időn át rögzíteni.

NJ.com május 11. (PDF-ben itt, 44 KB)

A tervezett fenyítések között szerepel továbbá — természetesen — a felvett anyagok elkobzása és akár 10 000 dollár bírság. Ebben a paranoiában persze nemcsak az az elmebaj, hogy kizárólag a terrorveszély miatti rettegést gerjeszti, jottányit se csökkentve egy sikeres támadás esélyét, hanem az, hogy ilyen alapon nem születhetnének olyan művek, mint például Edward Burtynsky Oil sorozatai, Michael Kenna “hosszabb időn át rögzített” Ratcliffe Power Station fotográfiái és The Rouge könyve, vagy Michelle Keim Vas-szépségei.

Szilágyi Lenke beszélget, és mond valamit.

Az álló idő látható, az érdekel.


Edward Burtynsky: Oil Fields No. 21

Edward Burtynsky: Oil Fields No. 21,
Maskina Steam Plant, Cold Lake Production Area, Cold Lake, Alberta
(2001)
Oil Fields


Michael Kenna: Ratcliffe Power Station #45, England (2003)

Michael Kenna: Ratcliffe Power Station #45, England (2003)
Ratcliffe Power Station (1984-2003)


Michelle Keim: Power Station, Toledo, OH (1993)

Michelle Keim: Power Station, Toledo, OH (1993)
Iron Beauties

Elkészült egy boroskészlet

2006 május 13 Szombat

Megrendelésre, nászajándékba modern kerámia boroskészletet tervezett és készített Júlia. A házasodók alsó vörös sávba nyomott monogramja személyessé teszi a tárgyakat.

Purista borrajongók furcsállhatják a népi hagyományokat idéző anyagválasztást. Pedig a bort fetisizáló, lemeztelenítő, minden nyelven (szín, illat) mindenáron kifaggatni akaró, kényes és hideg üvegpohárnál annyival melegebb, lágyabb és barátságosabb a kerámia, mint a pálcika a fém evőeszköznél. Kijelölt főszereplőből visszaváltozik benne a bor azzá, ami: barátságos, jóízűen iható egyszerű itallá.

Néma Júlia: kerámia boroskészlet