archívum: 2006 december

Oldalnézet (szegény Uccello)

2006 december 26 Kedd

bármilyen szellemesek és szépek is a távlat törvényei, ha valaki mértéktelenül elmélyed bennük, csak elfecsérli az időt, erőlteti a természetet, megterheli elméjét, s ezért tehetsége, mely eredetileg könnyed és termékeny volt, nagyon gyakran nehézkessé és meddővé lesz; ha pedig nagyobb fontosságot tulajdonít a perspektívának, mint az emberi alakoknak, stílusa kiszárad, képei megtelnek oldalnézetekkel; mindez oda vezet, hogy a művész túlságosan apró részletekre bontja fel a dolgokat; ráadásul az effajta festő gyakran magányos, különc, búskomor emberré válik és elszegényedik, mint Paolo Uccello… Paolo tehát folyton a művészet legnehezebb kérdésein törte a fejét, sohasem fecsérelte az időt másra [...]

— Giorgio Vasari: Paolo Uccello, in: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete, ford. Zsámboki Zoltán, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó 2004, 51. o.

Feszélyező, ha valaki emberábrázolás helyett “a művészet legnehezebb kérdésein” töri a fejét. Például a perspektíván meg az apró részleteken, amikkel egyébként a fotográfia nem tud nem foglalkozni.

Abszurdum

2006 december 24 Vasárnap

Jellemem jogosan nevezhető szeretethiányosnak. De én ugyanilyen jogosan nevezem a világot teljesen szeretethiányosnak. A szeretet abszurdum, s a természetben egyáltalán nem található meg.

— Thomas Bernhard: Megzavarodás (Verstörung), ford. Adamik Lajos, Kalligram, Pozsony 2006, 141. o.

Színtengelyek Bryan Boettigernél

2006 december 23 Szombat

Bryan Boettiger Atari / Színmezők sorozatát a digitális képalkotás hibái ihlették, hogy a közeg tárgyatlanítása felé vegye a főirányt.

Bryan Boettiger: Smurf Rescue in Gargamel's Castle (2002)

Bryan Boettiger: Smurf Rescue in Gargamel’s Castle (2002)
Atari

Ezek nem egyszerűen tetszetős képek. Tengellyel rendelkező szépség ez, az egyetlen fajta szépség, mely azt remélheti, hogy valódi mélységet ér el és közel kerülhet a maradandósághoz.

írja egy bírálója.

Itt is nézegethető.

Erika Blumenfeld fényvilága

2006 december 22 Péntek

Erika Blumenfeldnél egy tisztán konkrét és reduktív fényképészeti munkásság nyílik meg, melyben egyszerre téma és közeg a fény.

Vajon mi a fény természete? Ihletem ezzel a kérdéssel kezdődik, mely belém csepegteti a világ csodálatának állandó érzetét. [...] A fény e pillanatainak rögzítéséhez közvetlenül kiteszem a filmet, a fotópapírt, illetve a fényérzékeny digitális eszközöket a természetes fényforrásnak: a Napnak és a Holdnak. Hagyományos kamera vagy lencse használata helyett saját tervezésű fényrögzítő berendezést építek, melynek segítségével közvetlenül érkezhet a fény a fényérzékeny anyagokra.

írja.


Erika Blumenfeld: Light Recording: Spring 2005

Erika Blumenfeld: Light Recording: Spring 2005 (May 18, 2005)
Light Recordings: Spring 2005 sorozat


Művei ezenkívül itt és ott.
Írások róla itt és ott.

Időutazástól az út idejéig

2006 december 21 Csütörtök

Néhány perce ért véget az m2-n a — teljesen oktalanul — Útonnak fordított Tempo di viaggio, Tarkovszkij és Tonino Guerra itáliai út- és helykereső filmje. A magyar szinkron új, 2006-ban készült. Remek alkalom volt elkapni e ritkaságot. (Bár ha a szövegfordítás színvonala a címét követi, akkor… inkább ne is gondoljunk bele.)

Tarkovszkij műfajellenes véleménye azzal finomodik ebben a filmben, hogy a műfajokat a kommersz filmek világa diktálja és erőlteti a filmre. Ehhez előzőleg hozzáfűzött fotográfiai analógiánk is folytatható. Mi lenne, ha azt mondanánk, műfajai csak az alkalmazott fényképészetnek vannak, az alkalmazás területei szerint. Amivel semmi probléma addig, amíg nem pont az alkalmazott fotográfia legjobbjainak tartott munkáit, megannyi műfajpéldányt rakják galériákba ki, albumokba be, mintha műalkotások lennének.

Éppen ez történik a magyar származású világhírű klasszikus fotósok reprezentatívnak szánt szemléjén, mely a kánonképző módon (M)érték című Ernst-kiállításon látható. Műalkotás nem nagyon van itt, eltekintve Moholy-Nagy néhány gyönyörű fotogramjától. Brassai, Capa, Kertész, Munkácsi bálványozott képeinek túlnyomó többsége legfeljebb fotó-, sajtó-, kortörténeti stb. vagy történelmi dokumentum, semmi több. Ez persze legfőképpen Capára (alias Friedmann Endre Ernő) érvényes, a többieknél valamivel kevésbé fekete-fehér a helyzet (no pun intended). Főleg Munkácsinál meglepő az elemi magabiztosságú kompozíciós képesség, amit örökre tönkretettek a képmezőbe lökdösött divatmodellek.

A tanulságon kívül azért a néhány fotogramért már önmagában érdemes besétálni (nyitva január 17-ig), és mert az év végéig minden könyv féláron kapható a múzeum boltjában.

Visszatérve a fordításra és a dokumentációra, milyen szép, amikor — talán Guerrától — elhangzik a filmben: hiteltelen minden fordítás és reprodukció. A maga helyén kell meglátogatni mindent.

Talán épp ez az utazás ideje, amit semmilyen sebesség mint afféle út-idő függvény nem kompenzálhat; az eljövetelé. Amikor valaki vendégségbe jön oda, ahol a vendéglátók sincsenek otthon, és pont ettől válik otthonosabbá a hely annyi időre, amennyire szükséges.

Dobozolás

2006 december 18 Hétfő

Ralf Peters-től megnézendő: Dobozok, Szupermarketek, Benzinkutak.

Ralf Peters: Box 4 (2001)

Ralf Peters: Box 4 (2001)
Box (1999/2000)


Összes munkája itt látható. Mennyire egyenetlen színvonalú munkásság. Candies sorozatáról például a legfrissebb FotoMozaik Gyorsan egy festményt! című cikke jut eszembe (2006/12, 50-52. o., szerzője “— ts —”, ami talán ifj. Takács Szabolcs felelős szerkesztőt fedi). Egy fényképészeti folyóirat mélypontja, hogy olvasói figyelmébe meri ajánlani az instant impresszionizmus néven közismert neoprimitivizmust, mely Photoshop-szűrők nyomogatásával fotókból ún. festményeket meg grafikákat kreál. Igaz, épp ilyesmi dukál a digitális képkeretekbe (sic! sick!).

A digitális képen túl és innen

2006 december 17 Vasárnap

Az Adobe új ingyenesen letölthető tananyagokat publikált a digitális fotókidolgozás fontos témaköreiben: a digitális kép általános sajátságairól, a színterek használatáról, a nyers képfile (raw) feldolgozásáról, a fekete-fehér előállításáról és a nyomtatásra történő előkészítésről. Megtalálhatók itt vagy ott, illetve itt+itt.

R. Mac Holbert, a Nash Editions társalapítójának The State of the Art (PDF, 435 KB) című dolgozata azt tárgyalja, milyen fejlemények és problémák során vált és válik elfogadott műtárggyá a digitális úton előállított — ami itt főként a kimenetet: a nyomtatást jelenti — kép, elsősorban a fénykép. Öt ütközési pontot sorol fel: 1. a régebbi és vetélytárs technológiák ellenállása.

Ma a digitális ellen fordul a XIX. századi művészvilágnak a fotográfiával szemben kinyilvánított sok tévedése és félelme. Ironikus, hogy éppen a fotográfia — mely maga is ellenszegülés és forradalom szülötte — adja a digitális forradalom legrendíthetetlenebb bírálóit.

Továbbá: 2. Az eszközök magas ára. 3. A sokszorosítás könnyűsége. 4. A tartósság problémái:

A művészet nem a tartósságról szól, hanem az esztétikumról és a látásmódról. Egy digitális nyomat nem ítélhető meg egyedül a tartóssága alapján. A művészetet szemlélő emberek ritkán veszik számításba a kép tartósságát, amikor véleményt alkotnak róla. 1994-ben, a Nash Editions tintasugaras nyomatainak egyik katalógusában David Hockney megjegyezte: “… a szín éppoly tűnékeny az életben, mint a képeken, mi több, a szín minden kép legtűnékenyebb eleme, sokkal inkább az, mint a vonal. A fény tompulása elváltoztatja a színt. A vonalon nem változtat.”

Elgondolkodtató, eléggé vagy egyáltalán komolyan van-e véve a vonal jelentősége a fotóművészetben. Amin természetesen nem az élesség kommersz fétise értendő.

Végül: 5. Esztétika és technika-iszony.

A digitális elleni esztétikai érvek árnyalatai a “Hiányzik a tapintható kölcsönhatás”-tól a “Nincs rajta a művész keze nyomá”-n és a “Kiesett a folyamatból a szerves elem”-en keresztül addig terjednek, hogy “Túlságosan a technológiáról szól; a számítógép csinál mindent”. Ezeknek az érveknek akkor lehetett némi közük az igazsághoz, amikor a digitális gyermekcipőben járt, amikor túlzott hangsúly esett az eszközökre. A korai digitális művészetben sok minden inkább akörül forgott, mire képesek az eszközök, semmint akörül, mire képes általuk a művész. Jogos volt az aggály, kicsoda vagy micsoda hozza létre a műalkotást.

Az emberi beavatkozás mértéke egyébként sem lehet vele egyenesen arányos értékmérő. Ami pedig a fotográfiát illeti, e mértéktől függetlenül elvi szinten érvényes rá az, hogy “nem kézzel készült” kép, miként az ikon archeológiájában megfogalmazódott.

A hagyományőrök másik érzékeny területe az igazság fogalma és a fotográfia. Egyes kritikusok úgy érzik, hogy a fotográfia mint művészeti forma a “döntő pillanat” hitelességén áll vagy bukik. Szentségtörőnek tekintenek minden törekvést, amely módosítana azon, amit a lencse lát. A digitális sötétkamra minden eddiginél több irányítást enged a művésznek, hogy megváltoztassa és a látásmódjához igazítva alakítsa a képet.

Vagyis a Cartier-Bresson-féle “döntő pillanat”-elgondolás egyik vakfoltja pontosan az, hogy a lencse semmit sem lát. De nem ez az egyetlen.

Amit sok hagyományőrző nem hajlandó beismerni, az az, hogy a manipuláció a fotográfia kezdete óta a képalkotó folyamat szerves része.

Ám a legsiralmasabb az, hogy a digitális fotózásba belefeledkezettek, belenövők és beleszületettek sokasága valamiféle aberrált és öntudatlan folytonossággal hisz a “manipulálatlan” képben.* Aki látott már ilyet, nagyon kérem, tegye fel a kezét, vagy jelentkezzen a Nobel-Delphoi-Urigeller-Istenbarma-stb. kombinált díjra. Egyébként a fotótörténet sok szent tehenének a bálványozott alkotásaival éppen az a baj, hogy részben tényleg kezeletlenek, részben kezeletlennek tűnnek, és e két rész aránya a lehető legtisztázatlanabb, valójában tisztázhatatlan és éppen ezért tisztátalan. Nem lehet értékes kép az, amelyikbe bele van írva ez a tisztátalanság.

Tömegével születik silány digitális művészet és termék, de ez nem az eszközök hibája, hanem a használóiké. Gyakran hallom a lekicsinylő megjegyzést, hogy “egy digitális kamera, az Adobe Photoshop egy példánya és egy nyomtató birtokában bármelyik hülye fotográfussá válhat”. Nyomban kiviláglik e vélekedés sekélysége, ha az “egy digitális kamera, az Adobe Photoshop egy példánya és egy nyomtató” szavakat az “egy fényképezőgép, egy tekercs film és egy sötétkamra” szavakra cseréljük. A nagyszerű eszközök sohasem pótolhatják a mélyreható látásmódot.

És ha már a digitális képalkotásról mint eszközrendszerről van szó, tegyük hozzá: sajnos vagy nem sajnos, de nem lehet nagyszerű mű az, amelyik sohasem kerül papírra; az, amely lenagyítva, levilágítva vagy kinyomtatva — ahogy tetszik — nem bizonyul nemcsak, sőt talán nem elsősorban, elsőrangú minőségűnek, hanem egyszersmind jelentősnek.

* A manipulálatlan kép éberálma nem kis részben a manipulált pillanat cinkos fonákja. A fogyasztás pillanatáé, amit egy velejéig képi és újfajta analfabétizmus felé tartó civilizáció közvetít. Az éberálom kifejezést a mítosz, a fantazma és az idea helyett, ezeket rokon előzményeknek, de itt és most nem megfelelőnek tartva használom kísérleti és ideiglenes jelleggel valamire, amit végtelenszeres ismétlődésben, illékony médiumok közvetítésével, fundamentalista és oligarchikus érdekek szolgálatában sugallnak az embernek.

Egyszínűség

2006 december 12 Kedd

A monokróm festészet semmiképp sem a legrosszabb fétis, ha már. Úgy tűnik, épp erre specializálódott a Charlotte Jackson Fine Art galéria. (Pár éve volt a Műcsarnokban egy ilyen témájú kiállítás, melynek nyoma sincs a rangját alulmúlóan fos weboldalukon.)

Az egyszínűség nirvánájából mindazonáltal kiemelendők Eric Tillinghast hihetetlenül gyönyörű víz-installációi. Itt is. Háttér.

A probléma

2006 december 11 Hétfő

A fotográfia problémája: Marco Breuer fotogramjai hasonló módon születnek, mint Laura Wulf-éi. Látható még itt, ott, amott vagy emitt.

Cikkek róla és a módszeréről itt, ott, emitt és amott (PDF, 62 KB). Utóbbi idézi ezt a mondatot Breuertől:

Épp a papírt fényérzékennyé tevő oldat kezdi elállni a fény útját.


Marco Breuer: PAN (C-289) (2003)

Marco Breuer: PAN (C-289) (2003)


Megkaparni a (fel)színt

2006 december 10 Vasárnap

Laura Wulf felületkezelt (metszett, karcolt) színes fotogramjai. Itt is; “képes egyensúlyt teremteni az érzelemkeltő szín és a személytelen formák között” — kiállítása bemutató szövegéből.

Laura Wulf

Laura Wulf fotogramja

Best of James Fee

2006 december 9 Szombat

Személyes válogatás az előző bejegyzésben említett, szeptemberben elhunyt James Fee fotói közül.

James Fee: Photographs of America

James Fee: Photographs of America sorozatból


A Photographs of America sorozatból nagyon szép ez és ez és ez és ez és ez és ez.

Az Isochrone darabjaiból ez, az és amaz.

Ezenkívül gyönyörű dolgok vannak a Peleliu Project és a River of Sorrows sorozatokban, melyek Fee weboldalán értelemszerűen a WORK menüpontban találhatók.

Végül még egy kiválasztott.

Fuldokló demokrácia

2006 december 7 Csütörtök

“A fotográfia a legdemokratikusabb művészeti médium”, írja Carol McCusker a Communication Arts idei fotográfiai évkönyvében.

Úgy tűnik, hogy bárki, aki elsajátítja a kamera működését, eleget utazik egzotikus helyekre vagy elvégzi a fotográfia szakot egy jónevű egyetemen, jó, ha ugyan nem nagyszerű fotóművésznek minősülhet, aki kiállítást és albumot érdemel. A valóság az, hogy mivel demokratikus és bárki részére hozzáférhető műformának tűnik, a fotográfiát elárasztja a középszerűség, az utánzás és a készen előállított, előtörténet nélküli sztárművészek. Mielőtt felkarolnám e sztárművészeket, egy fotómúzeum kurátoraként tudni akarom, mi mást csináltak már vagy mire képesek, és maradandó-e a tehetségük. Többnyire egyetemi szakokról jönnek, egy nagy nyilvánosságot biztosító New York-i galériában rendezik meg első, katalógussal és 12 000 dolláros árcédulákkal kistafírozott kiállításukat. Mint a zene és a sport esetében, a piac körüllihegi képeiket, tovább duzzasztva a fotográfia főáramát, mely meglátásom szerint a nagyméret, a színpompa és az elidegenültség irányába tart. Ez valószínűleg pontosan (és szomorúan) tükrözi kultúránk szellemi állapotát, én azonban a világ jelen állása szerint valami többet szeretnék.

Pozitív példaként Robert Adams-t (ld. még itt vagy ott), Andrea Modica-t (ld. itt meg ott), Sebastiao Salgado-t és James Fee-t (róla ld. a következő bejegyzést) hozza. Nem a legjobb válogatás, de nem is a legrosszabb ahhoz, hogy alátámassza, amit hangsúlyozni akar és amivel bizonyos szempontból óvatosan, más szempontból határozottan egyetérthetünk.

Ahelyett, hogy csak keringetné napjaink légkörét, melynek fő fotós áramlatai belefulladnak az iróniába vagy a popkultúrára tett felületes utalgatásba, a fotográfiának javítania kellene a világot, nem hátráltatnia. Szeretném erősíteni mindazt, ami szervesen értékes az életben. Nyakamat nyújtogatva kérem, hogy a fotográfia legyen “életerősítő”, kockáztatva, hogy régimódisággal és zárt gondolkodással vádolnak. Szememben azonban a fotográfiának (mint minden műalkotásnak) van egy erkölcsi tartománya. Nem triviális cselekvés, és felelősséggel jár. Művet alkotni nem kevesebb, mint kiváltság, márpedig a kiváltsággal együtt jár a felelősség.

Műfajok helyett mű

2006 december 6 Szerda

Az Andrej Rubljov és a Solaris közismert szovjet műfajok variációinak tekinthetők: történelmi körkép és tudományos-fantasztikus dráma. Szándékosan ment szembe az e műfajokban foglalt átlagos elvárásokkal?

— Azt hiszem, hogy a filmművészetnek nincsenek műfajai — maga a film egy műfaj.

— válaszolta Tarkovszkij egy kérdésre (in: John Gianvito [ed.]: Andrei Tarkovsky: Interviews, University Press of Mississippi, 2006, 66. o.).

Mi lenne, ha kimondanánk: a fotográfiának sincsenek műfajai.

Modell indulásra és érkezésre

2006 december 5 Kedd

Előzmények:
2006 május 12 Szerencsi Művészeti Szabadiskola: idén harmincadik éve
2006 augusztus 21 A 30. kiállítás

Fajó János Indulók és érkezők: A szerencsi iskola és művésztelep című manifesztuma nemcsak egy művészeti irányzat utánpótlásáról szól, hanem egy alternatív oktatási modell lényegéről. A sorok között célozva és olvasva arra utal, mitől lehet ténylegesen alternatív bármiféle modell, mely más premisszákból indul ki, mint a főárambeliek, ezért kiküszöböli ezek rendszerbe épített, kiiktathatatlan és végső soron pusztító fogyatékosságait. Ilyen látásmódból és koncepciókból — magyar kreativitás mítosza: abcug — régóta fojtó, de egyre megsemmisítőbb hiány van a megújulni és progresszív hagyományaiból válogatni képtelen élet kivétel nélkül minden területén, mert az ilyesmi rendkívül veszélyes. De semmiképp sem esélytelen.

a félelmetes gimi és tanár-mumusai (nekem is a megnyomorítás, a fegyelmezés, a számonkérés és megszégyenítés színtere volt) átváltozik az önkéntes, örömteli, szabad alkotó munka, a játék, a jókedv, öröm — az alkat szerinti tanulás — és a siker színhelyévé. Olyan színtérré, ahol a fiatalok szabadon, önként, nagyon intenzíven lényegi dolgokat tanulnak, a szemléletet és a szakmát tanulják céltudatos oktatással (nem úgy, mint az egyetemen, amelyet ellepett a mennyiség és a korrupció, a mindenféle agynyomorító szecska, intellektuális fűrészpor). Itt végleg száműztük a mennyiséget, a minőségnek adtunk prioritást. Tehetséges fiatalokat keresünk, szűrjük a homokból az aranyrögöket, mert tudjuk, hogy minden népnek-nemzetnek — mint a fúrónak a vídia — a tehetség, a rátermettség az eleje: itt kezdődik az igazi élet, a mindenfajta emberi felemelkedés és gazdagság.

[...]

Módszerünk lényege az önkéntesség, hagyni, engedni őket, hogy a felkínált lehetőségek közül szabadon válasszanak, abban a szekcióban dolgozhatnak, amelyik megtetszik nekik, amely leginkább megfelel érdeklődésüknek.

[...]

Pedagógiánk lényege, hogy ők lépnek először, csak akkor segítünk, ha valamibe a hallgató belekezdett. Nem erőszakolunk rá olyan feladatot, ami nem érdeklődésének, személyiségének való, vagy még nem érett meg rá. Az igazi szelekciót nem a tanár, hanem a diák önmaga valósítja meg. Magát szelektálja ki a hallgató, ha sehol sem tud elmélyedni, ha egyik szekcióban sem találja a helyét, ha lazán nyaralgat, szórakozik. Módszerünkkel a kontraszelekció válik lehetetlenné, és ezáltal a protekciónak, korrupciónak sincs semmi alapja. Egyszer mindenki jöhet Szerencsre, de másodszor már nem biztos. Ha zavarja a többieket, akkor VONAT. Kikísérjük az állomásra, és megvárjuk, míg elmegy. (Szemben az egyetemmel, ahová ha egyszer már bekerült, akármilyen alkalmatlan, csak diplomával a kezében távozhat.) Nálunk nem a tanár kérdez, hanem a diák, és a tanár felel! Ez egy óriási felfogásbeli különbség az egyetemmel szemben [...].

A nyelvből az alapelemek rakosgatásával — komponálással — megy át egy-egy konkrét szakmába, miközben a szellemi magaslatról leérkezik a — legpiszkosabb fizikai munka által — saját megvalósult művéhez és egy mesterségbe.

[...]

A tiszta forma szelleme hatja át az iskolát és művésztelepet, egész magatartását, a világhoz való viszonyát ez határozza meg. Az anyagot rendteremtésünk által változtatjuk formává. Mi, tanárok, a rendteremtő tudatosult egyént formáljuk. Tudatos létet szuggerálunk nekik azért, hogy az egyén ne sodródó részecskéje legyen a világnak, hanem elvszerű alakítója. Ne váljék kincstári elmévé, irányított masszává, reklámoknak, pénzcsoportoknak martalékává. Arra neveljük fiataljainkat, hogy legyenek tudatában önmaguknak, és elvszerűen éljenek.

[...]

Iskolánkban azt az életformát modelleztük meg, amely ehhez a munkához szükségeltetik. Az élet élésének — az egyén önmagához jutásának — specifikus életformáját, ami eltér minden konvencionálistól, átlagostól. Céltudatos és magunkra szabott.

[...]

Művésztelepi saját nevelésű fiaink — kollégáim — együtt dolgozva-vitázva alkotnak, olyan közeget teremtve maguknak, amelyben megtörténhetnek a dolgok, sejtéseik-érzeteik művekké válhatnak. Ők már a saját idejüket élik. Nemhogy felzárkóztak európai kortársaik mellé, hanem felettük állnak szemléletben, magatartásban, tudásban úgy, ahogyan egy sokszorosan hátrányos helyzetű nép fiainak saját boldogulásához feltétlenül szükséges.

Tudjuk, a szellemi fölény a mi egyetlen lehetőségünk a világban. Nekik már nem kell Európába menniük, Európának kell hozzájuk emelkedni.

Amúgy, ha már a MADI weboldalán jár az ember, érdemes beleböngészni a MADI art periodical online elérhető anyagába.

Megfontolásokon túli komplex jelek

2006 december 4 Hétfő

Megyik János beszélget.

Az a hiányérzetem tehát, ami általában a mai képzőművészettel kapcsolatban kialakult, eltűnik az építészet láttán. Úgy látom, hogy az építészet területén történik meg korunk művészeti paradigmaváltása, amely térérzékelésünknek egészen új impulzusokat ad.

Nemrég arra gondoltam, hogy a művészetnek (szűken véve, vagyis az irodalmat és a zenét külön kezelve), nagyjából történetileg, három nagy fantazmája volt és van: a Kép, a Tárgy és a Tér. Épp utóbbival egyívású az építészet úgy, ahogyan Megyik aláhúzza. De csak semmi sietség, mert mond valami egészen lényegeset és hiteleset a Képről.

elsősorban a kép műfaját igyekszem újragondolni, azt, hogy hogyan látjuk és mit látunk a képen. A kép mindig sűrítés. Úgy tűnik, hogy magát a képet vagy annak egy részletét mindig egy pillanat alatt látjuk. A kép úgy áll össze előttem, hogy emlékszem rá. Időbeli sűrítmény, amit nem igazán látok, mindig csak a pillanat áll rendelkezésemre, és ezeknek a pillanatoknak a sűrűsége válik emlékké. A képre, bár ellentmondásnak tűnik, mindig abban a pillanatban emlékezem, amikor látom.

És még egy lépés tovább, azaz visszafelé, az emlékezet útján oda, ahova nincs elégséges megérkezés.

Az absztrakt jelentése olyan valami, ami a tárgyiasságról leválva fogalommá válik. Az absztrahálás pedig a folyamat maga. A folyamat természete, bipolaritása és mozgása, bizonyossága és tévedései feszítik és hozzák létre a formát, ami ha művészetté válik, feloldja önmaga létrejöttének előfeltételeit. A mű számomra olyasmi, ami a megfontolásokon túl van. Régen transzcendentálisnak vagy metafizikusnak nevezték mindezt.

Bujdosó Alpár így fogalmazta meg ezt Megyik műveiről:

Ahhoz, hogy valami olyan újhoz jussunk, mely alkalmasint „új hírt” képes hozni a megfogalmazhatatlanról, el kell hagyni az ellentétekben való gondolkodás világát, és olyan komplex jeleket kell létrehozni, mely[ek] nem a feszültségre, és nem is (elsősorban) az anyagi megvalósulásra épít[enek].

[nyelvi javítás tőlem — ex Ponto]

Ezek fényében adódik az a revelatív keresés, mely a fotográfia (negatív, tükörkép, filmkocka) és az ikon (fordított perspektíva) fordított időkapcsolatába utalja a Képet:

Leonardo da Vinci Szent Anna harmadmagával című rajzáról van egy nagyméretű fényképem, amelyet 1962-ben, első londoni utazásomon vettem. Ez a kép bekeretezve, a falhoz támasztva állt a bécsi műtermemben. Egyszer — úgy 20 évvel ezelőtt —, amikor munka közben ránéztem a rajzra, megláttam, hogy a két női fej egymásnak a tükörképe. Egy tükör segítségével erről meg is győződtem: két egymásra néző női arc, amelyek tónusai és arckifejezései egymástól egészen finom eltéréseket mutatnak. A mosolyok egészen enyhén eltérnek, ami rejtélyes, de egyben irritáló is. Ha a tükröt a két arc közé helyezem és ettől a két arc egybeolvad, ez a hatás még inkább fokozódik. Szent Anna arca úgy hat, mintha Mária arcának a fotónegatívja lenne. Az arcok elkülönítettsége és eggyé válása két filmkocka egymásmellettiségére emlékeztet, amelyek között egy időbeli rés van. A filmmel ellentétben ezt a rést az akció — a filmnél a sebesség, itt a tükör — nem oldja fel, sőt feszültebbé teszi.

— az elsőként felhozott beszélgetésből

A klasszikus perspektíva-tan (nézőponttal, enyész-ponttal, horizonttal) egy reális képet igyekszik létrehozni, amely tetszőlegesen manipulálható. Emiatt csupán fél-elemekkel dolgozik — ami geometriai értelemben hiba —, azaz az elemek a horizontnál befejeződnek… A perspektivikus szerkesztést geometriai értelemben “korrigálom”: a horizonton túl folytatom, ami által két tér keletkezik — a horizontvonal előtti és mögötti téri képződmény. A létrejött kettős kép (fordított tükörkép fordított perspektívával) alternatív téri forma, amelyben az egyik kép a másiknak egyben az üres helye, geometriai értelemben a hiányának formája.

— idézi Bujdosó, uo.

Amúgy Megyik Jánosról általában itt. Egy új, építészeti méretű művéről Debrecenben itt és ott.