Végképp eltörölni

Jelenleg Kínában ellentmondásban látják a történelmet mint városi formát: Kína vívmányainak és civilizációs teljesítményeinek bizonyítékaként, de még gyakrabban a városi modernizáció kerékkötőjeként. Ironikus módon Kína mai gazdasági forradalma azt a fizikai történelemrombolást segíti, amit a Kulturális Forradalom idején hirdettek meg. Az eredményül kapott ürességből Kína új városainak alkatrészei a semmiből épülnek fel

írja Történelem képek (History Images) című nagyszerű, mondhatni hősies sorozatához Sze Tsung Leong.

Sze Tsung Leong: Beizhuanzi II, Siming District, Xiamen (2004)

Sze Tsung Leong: Beizhuanzi II, Siming District, Xiamen (2004)
History Images


Többről van itt szó, mint partikuláris látleletről. Egy beszélgetésből:

reményem szerint tágabb témákat ábrázoltam — például a történelem lerombolását és teremtését; hogy mit jelent egy kultúrának így megsemmisítenie magát fizikailag és történelmileg —, melyek túlmutatnak az egyedi képen.
[...]
Kínában az a paradoxon, hogy míg bizonyos dolgok nagyon sebesen változnak, mások egyáltalán nem. Városainak külleme bár egészen eltérő lehet, a belső hatóerők, melyek e változások mögött vannak, tartósan fennállnak: a társadalom rendszabályozása, a hatalmi hierarchiák, az egyén viszonya a többséghez.
[...]
Történelem és korszerűsödés nem mond ellent egymásnak, de Kínában sajnos többnyire éppen így látják.

A “múlt végképp eltörlésében” tehát kísérteties ismétlés, kiradírozott folytonosság működik, a törlés végső törletlensége.

A közvélekedés ellenére, mely szerint napjaink kínai városai szakítást jelentenek a múlttal, ezek továbbra is megegyeznek három történelmi mintával, melyek meghatározták a városi változást Kínában: a város szövetének nagyarányú lerombolása és lecserélése a császárok vagy dinasztiák változásait meghirdetendő; a lakosok tömeges áttelepítése; és a magas szinten eltervezett városi alakzatok, melyeket a tekintély központosított és megkérdőjelezhetetlen formái tettek lehetővé.

— írja másutt Leong (The Traditions of Chinese Cities). Rövidre fogva A szépség tekintélye (The Authority of Beauty) című esszéjében:

A tekintélyuralmi hagyomány, mely lehetővé tette a kínai városokat egykor meghatározó egyforma felépítést és rendezett mintákat, ugyanaz a hagyomány, mely lehetővé teszi a lerombolásukat.
[...]
Értelmetlen kérdés, hogy ez az új valóság szép-e vagy sem. A jelentősebb kérdés az, vajon kihez tartozik ez a szépség.

Leong művei sok helyen láthatók még, például itt vagy ott (.pdf, 5 MB).

nem lehet hozzászólni