Röntgenogramok a cseh avantgarde-ból

Běla Kolářová (szül. 1923, Jiří Kolář felesége) felfedezendő fényképei. 1963-as röntgenogramjai közül néhány: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc.

Běla Kolářová

Běla Kolářová fényképe

Míg a világ többi része a Family of Man kiállításért rajongott, Běla Kolářovának elege volt az effajta fényképészet elszaporodásából. Eltökélten folytatta az új avantgarde fotográfia hagyományát, mely akkoriban – talán Man Ray fotogramjainak kivételével – elfeledetten várt arra, hogy újra felfedezzék.

[...]

Politikai okokból Kolářovának egy műve sem jelenhetett meg Prágában a[z 1969 után] következő húsz év alatt. Munkássága azonban tovább gyarapodott mindmáig.

– olvasható egy kiállításának kísérőszövegében.

nem lehet hozzászólni