archívum: 2009 március

Mintha nézne

2009 március 30 Hétfő

A festészet nem más, és nem is kellene másnak lennie, mint az előttünk levő tér látnoki kitárulása [...] képekben gondolkozni, és elbódulni a képek sokoldalú változatosságától.

— olvasható egy Krleza-fejezet elején és végén, mely oly találó és érzékletes képet ad annak a régiónak az ősi formátlanságáról, amelyet Pannóniának nevez (Miroslav Krleza: Filip Latinovicz hazatérése, ford. Illés Sándor, Európa Könyvkiadó, Budapest 1973, 65., 74. o.). Ez a regény kezdetére utal vissza (”távoli, kihunyt képek oldódnak fel benne, s mintha felfoghatatlanul hatalmas terek előtt állana teljesen egyedül.” — 6. o.), mely azután ezzel a szavakkal zárul: “mintha nézne.” (312. o.)

S mintha épp ezzel a helyi ízű formátlansággal küzdenének a cseh Ivo Precek fényképei, melyek Koncept, karakter, reflexió címmel láthatók a Nessimben április 30-ig.

Ivo Precek: A Piramisok sorozatból XII.

Ivo Precek: A Piramisok sorozatból XII.

Aura a sorok között

2009 március 19 Csütörtök

Palimpszeszt, időképlet (kotta, könyv), mozgásfázisok (Muybridge), tipológiák (Blossfeldt, Becher-páros): a sorozatiság különféle összefüggéseit sűrítik és írják felül Idris Khan sokszorosan rétegzett, lágy, rajzos rezgésbe hozott fényképei. Az eredmény szőnyegre vagy épp Rothkóra emlékeztet, a fotográfiai eljárás pedig Arthur Batut (1846–1918) típus-portréira mutat vissza, melyeket Batut, aki egyébként az egyik első légifotós volt, “a láthatatlan képeinek” nevezett. Magyar párhuzam: Esterházy egy lapra írt másolata Ottlik regényéről.

Walter Benjamin azt állította, hogy a mechanikus sokszorosítás, amely folyamatnak tünetei a Tate képeslapjai, és amit Khan a szélsőségig vitt, megfosztja a műalkotásokat az “aurájuktól”. Khan megszállott reprodukciója ironikus módon felruházza a műveket a bennük eltemetett aurával.

utal a rituális többletre Geoff Dyer.

Idris Khan: every...page of the Holy Koran

Idris Khan: every…page of the Holy Koran (2004)


Művei még itt, ott, amott, emitt, amottan és emitten, továbbá aukción (2008 december: 18 750 GBP leütési ár, 6-os kiadás 3. darabja), itt, ott, amott, emitt, amottan. És itt. A törlés művészeti kontextusában itt. Végül egy beszélgetés.

vö. Jason Salavon.

A spiritualitás munkája

2009 március 14 Szombat

Philippe Brame Művészi munka és spiritualitás című előadásából:

Ha egészen átadjuk magunkat annak, hogy valamit nézünk, tudatosulhat-e bennünk, hogy minket is néznek? [...] A munka olyasmit jelent, hogy mozgásba hozzuk az anyagot, a spiritualitás pedig ennek a mozgásnak a minősége. [...] A teremtés nem eszme, hanem cselekvés, amely annak függvénye, hogy mi magunk menyire függünk a misztériumtól — meg a látomástól, amit alkalomadtán felkínál nekünk. Gyakorta megesik, hogy nem az érzelmet, hanem a megelőző energiát kell rögzíteni, valamiféle intenzitást, amely a tárgyunk identitását nyújtó csendből jön elő. [...] Hinni, nézni, jelen lenni, fényképezni, a fénnyel írni — nem választhatók el számomra egymástól.

(fordította Varga Mátyás, Pannonhalmi Szemle 2003 (XI) 3/36–39. o.)

Tegnap kiállítása nyílt a Pintér Sonja Galériában (Budapest, V. ker., Falk Miksa utca 10.). Április 11-ig látható. Művei még itt vagy ott.


Philippe Brame: Fa és víz

Philippe Brame: Fa és víz

Hiány a valóságból

2009 március 1 Vasárnap

Sohasem úgy éreztem valamiféle mély hűséget a fotográfiához, mint médiumhoz, hanem egyszerűen csak mint a képalkotás vagy -felvétel leghatékonyabb módjához.

[A] médium kérdése jótékonyan eltűnőben van jelenleg. Nem hiszem, hogy bárki tényleg a médiummal határozná meg magát, kivéve a festőket — akik nem fognak szeretni ezért a véleményemért.

mondja Lewis Baltz, aki szerint a digitális kép nem esik feltétlenül messzebb a valóságtól, mint az analóg fotó, noha beleillik a műalkotás anyagtalanodásának folyamatába, melynek kulcsmozzanata a konceptuális művészet volt.

Hiányzik egy i betű a valóságból: az a bizonyos ióta.

Lewis Baltz: Dana Point no. 1

Lewis Baltz: Dana Point no. 1 (1970)


Művei itt, ott, amott, emitt, amott, amottan, emitten vagy ott.

Lewis Baltz: Dana Point no. 2

Lewis Baltz: Dana Point no. 2 (1970)