Esti kérdések

Frank van der Salm fényképei, mint Martijn Verhoeven írja, nem urbánus vagy építészeti fotók. Van bennük egyfajta elfogadás és igenlés a civilizáció már-már organikus “újranövése” (ld. Babits: Esti kérdés) iránt, miközben a kép bármi effajta állítástól vagy érveléstől szabadon önmaga marad. Fülsiketítő csendben.

A fényképészet már nem szolgáltat bizonyítékot arra, hogy valami tényleg megtörtént, egyedül arra, hogy láttunk valamit — F. v. d. Salm


Frank van der Salm: Entrance (2006)

Frank van der Salm: Entrance (2006)


Látható még itt ill. ott, amott, amottan és emitt.

miért a lámpák“?

nem lehet hozzászólni